پایانه های داده ای نوین

021-22222711 info@pdnco.ir

برخی از خدمات

شرکت پایانه های داده ای نوین

چرا پایانه های داده ای نوین؟


  • بیش از یک دهه فعالیت

  • دارای رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک در حوزه مرکز داده

  • دارای مجوز نظام صنفی

  • ارائه کننده خدمات بدون وقفه

  • توان فنی و اجرایی بالا

  • حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان

  • نخستنین مرجع بومی ممیزی اطلاعات (ISMS)

همکاری با پایانه های داده ای نوین

لطفا جهت همکاری با شرکت پایانه های داده ای نوین دکمه زیر را کلیک نمایید و فرم درخواستی را تکمیل نمایید: