021-22222711 info@pdnco.ir

وبلاگ شرکت

وبلاگ شرکت

تجهیزات چینی در تیرراس نشانه‌گیری دولت آمریکا دولت آمریکا در استفاده از تجهیزات تولید شده توسط شرکت های هواوی،ZTE در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خود تجدید نظر کرد.


سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال؛ ریسکی خطرناک سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال؛ ریسکی خطرناک


با این ترفندهاگوشی اندرویدی‌ شما برای همیشه نسبت به ویروس و بدافزار ضد ضربه می شود! با این ترفندهاگوشی اندرویدی‌ شما برای همیشه نسبت به ویروس و بدافزار ضد ضربه می شود!


همراه اول درباره شماره‌های نآاشنا هشدار داد در صورت مشاهده تماس بی ‌پاسخ از سوی شماره‌های خارجی ناآشنا ، از برقراری تماس مجدد با آنها جدا خودداری کنید.