021-22222711 info@pdnco.ir

تاییدیه-ها

تاییدیه-ها

تاییدیه ها

در ذیل برخی از تاییده های برجسته شرکت پایانه های داده ای نوین آورده شده است. شرکت پایانه های داده نوین با بیش از چند دهه فعالیت در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات مفتخر است به دریافت تاییده های مهم ملی در این زمینه.