021-22222711 info@pdnco.ir

داده‌کاوی

داده‌کاوی

داده کاوی

تیم داده‌کاوی شرکت با هدف انجام پروژه‌های مختلف و ارایه خدمات اختصاصی در این حوزه به مدیران سازمان‌های مختلف و کارفرمایان محترم حول پروژه‌های تعریف شده در سال 1391 در پرتو توجهات حضرت حق آغاز به کار کرد. در راستای برنامه‌های راهبردی سال 1393 و افزایش سرعت فرآیندهای تولید و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و استقرار فرآروش‌های متناسب با فعالیت‌‎ها و خدمات قابل ارایه در زمینه‌ی داده‌کاوی، توسعه این تیم در دستور کار قرار گرفت و افزوده شدن نیروهای تحصیل کرده، فعال و با تجربه در این حوزه، مسیر دستیابی به موفقیت‌های امروز را هموارتر نمود.

داده‌کاوی

خدمات فنی این گروه به شرح ذیل است:

 • تجزیه و تحلیل داده و شناسایی کسب و کار
 • میز آمار و گزارش‌دهی
 • الگوریتم‌های داده‌کاوی
 • زیرساخت‌های کلان داده (Big Data)
 • متن کاوی (Text Mining)
 • سامانه‌های تصمیم یار (DSS)
 • طراحی و پیاده‌سازی انباره داده
 • پردازش تصاویر و بینایی ماشین

 

پروژه‌های اجرا شده:

 • شناسایی الگوی رفتاری
 • کشف روابط بین موجودیت‌ها(کاشف)
 • طراحی ارتباطات مبتنی بر گراف
 • جمع‌آوری اطلاعات از منابع آشکار
 • پیش‌بینی مسیر
 • تجمیع، پاکسازی و غنی‌سازی دادگان