021-22222711 info@pdnco.ir

داشبوردهای-مدیریتی

داشبوردهای-مدیریتی

داشبوردهای مدیریتی معمولا مجموعه‌ای از عناصر گرافیکی را دربر می‌گیرند و امکان ارتباط با منابع متنوع تحلیلی و داده ای را فراهم می‌آورند. درواقع داشبوردهای مدیرتی اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را از بانک های اطلاعاتی و انباره‌های داده‌ی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه به نمایش در می‌آورند. داشبورد‌ّها را می‌توان بگونه‌ای به کار گرفت در تمامی بخش‌های سازمان خدمت‌رسانی نمایند، مانند: منابع انسانی، استخدام، فروش، عملیات، امنیت، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و از این قبیل موارد. در ذیل به برخی از این داشبوردها به تفکیک کاربرد و قابلیت‌های اصلی آن‌ها اشاره خواهد شد:

 

داشبورد گزارشات تحلیلی پیچیده:

 • کاوش و تحلیل داده‌ها
 • طراحی گزارشات تعاملی
 • داشبوردهای مشترک

داشبوردهای مدیریتی

 • ارائه داشبوردهای گرافیکی و تعریف شاخص‌های کلی برای سازمان و بررسی وضعیت آن در طول زمان.
 • شاخص‌ّهایی مانند عملکرد پرسنل و واحد‌های سازمانی
 • وضعیت منابع و مصارف آن در سازمان
 • تعداد پرسنل بصورت کلی و به ریز محل خدمت
 • بررسی هزینه‌های عملیاتی
 • مقایسه وضعیت سازمان نسبت به سایر سازمان‌ها

داشبوردهای-مدیریتی

داشبوردهای مالی

 • وضعیت نقدینگی سازمان
 • کارمزدهای پرداختی
 • هزینه‌های استهلاک
 • نتایج مبادلات مختلف
 • سود ناشی از سرمایه گذاری‌ها
 • وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و حساب سرمایه (حقوق صاحبان سهام)