021-22222711 info@pdnco.ir

چهارمین نمایشگاه پدافند سایبری

چهارمین نمایشگاه پدافند سایبری

چهارمین نمایشگاه پدافند سایبری در تاریخ 1396/08/13 لغایت 1398/08/16 در  محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. شرکت پایانه های داده ای نوین به عنوان یکی از مجموعه  های توانمند و بومی فعال در حوزه سایبری، آخرین دستاوردها و جدیدترین راهکارهای سودمند در حوزه های: امنیت و تست نفوذ، داده کاوی، مرکز داده، سیستم های اطلاعاتی و ممیزی بومی مدیریت امنیت اطلاعات را به مشتریان عرضه کرده و علاوه بر آن توانست حضور پررنگ و فعالی  را در نمایشگاه رقم بزند