021-22222711 info@pdnco.ir

کاتالوگ

کاتالوگ

برخی از کاتالوگ های شرکت پایانه های داده ای نوین در ذیل آورده شده است، برای دانلود کاتالوگ ها لطفا روی تصویر آنها کلیک نمایید:

ایمن شناسا
حفاظت اسناد پرسنلی
سامانه گزارش ساز
شرکت پایانه های داده ای نوین
سامانه جامع خبرنامه