021-22222711 info@pdnco.ir

EPM

EPM

مدیریت پروژه سازمانی یک رشته از رشته های توسعه سازمانی می باشد که سازمان ها را در مدیریت یکپارچه حمایت و آنها را با تغییرات و دگرگونی های محیط همراستا می سازد. در سالهای اخیر با استفاده از تجربیات سازمانها در زمینه های IT مفهوم مدیریت پروژه سازمانی بسیار خاص شده است. با توجه به این موضوع که تمرکز در دهه 1990 بروی مدیریت یک پروژه و در دهه اخیر تمرکز به سمت مدیریت همزمان چند پروژه و در واقع سبد پروژه ها حرکت کرده است مفهوم مدیریت آنها نیز دست خوش تغییر گردیده است. امروزه در سازمان ها پروژه در کنار سایر پروژه ها قرار دارد و یا خود بخشی از یک برنامه است و قطعا منابعی را مورد مصرف قرار می دهد که در سایر پروژه ها نیز به اشتراک گذاشته شده است.
برای تسهیل، تسلط و کنترل، ضروری است که بتوان پروژه ها را در سازمان بوسیله یک سری فرایندها، روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه سازمانی به صورت یکپارچه مدیریت، نظارت و کنترل وضعیت نموده. عموما سازمان هائی که روش کار مدیریت پروژه سازمانی را اتخاذ می کنند به پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) یا دفتر مدیریت پروژه سازمانی (EPMO) که به علت مطرح بودن آن در سطح کل سازمان اولویت های سازمان را بهتر پوشش می دهد، انتخاب و پیاده سازی می کنند. در عین حال به اتخاذ و سفارشی سازی متدولوژی های مدیریت پروژه مطابق با استانداردهائی مثل PMBOK, PRINCE2 و یا مفاهیم IPMA می پردازند. شرکت پایانه­های داده­ای نوین با ارائه خدمات یکپارچه مدیریت پروژه در زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریت پروژه از قبیل پیاده سازی PMO ، طراحی و پیاده سازیPMIS، طراحی و بومی سازی متدولوژی خدمات خود را در جهت بهینه سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی کارفرمایان محترم ارائه می دهد.

EPM

چالش دیگر مدیریت موثر پروژه درگیر با توانائی برنامه ریزی، پی گیری و مدیریت تمام جنبه های هر پروژه و هماهنگ کردن تمام تلاشهای افراد درگیر در پروژه است. البته امروزه مدیران پروژه درگیر با چالش های در حال رشد دیگری هستند از جمله:

• جغرافیا: پراکندگی جغرافیائی اکثر نیروهای سازمانی، لزوم وجود یک انبار اطلاعات متمرکز از پروژه را که برای همه قابل دسترس باشد، پر رنگ تر می کند.

• دلواپسی های مالی: فرایند های مدیریت پروژه در زمانی که سازمان ها بر هزینه ها و نرخ سود آوری خود تمرکز دارند بسار حیاتی می شود.

• ذی نفعان متعدد: شفافیت بیشتر فرایند های مدیریت پروژه مستلزم درگیری ذی نفعان بیشتر در فرایند مدیریت پروژه است. کسانی که نیازمند داشتن دید شفاف از اطلاعات پروژه برای نظارت پیشرفت و دسترسی آسان به اطلاعات دقیق هزینه ها، خطوط زمانی و تخصیص منابع هستند تا تصمیم سازی آگاهانه ای داشته باشند.

به منظور مدیریت بهتر و موثرتر پروژه ها، منابع، مستندات و مدارک، نیاز به سیستم های جامع مدیریت پروژه به خصوص در سازمان های پروژه محور به شدت احساس می شود. در این راستا، مفهومی تحت عنوان Enterprise Project Management یا به صورت خلاصه EPM در دنیا بوجود آمده است که به معنای مدیریت پروژه سازمانی می باشد. در حقیقت این مفهوم یک راه حل جامع سازمانی می باشد که محوریت اصلی آن بر پایه ی همسوسازی استراتژیک سازمان قرار دارد و کلیه سیستم های مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی می رسند. این سیستم ها، مدیریت پروژه، مدیریت منابع، مدیریت مدارک و اسناد پروژه و همچنین بستر ارتباطی و همکاری اطلاعاتی سازمان را برای مدیران، اعضای تیم پروژه، مدیران ارشد سازمانی و سایر افراد مرتبط با پروژه فراهم می آورند. یکی از نرم افزارهای بسیار معروف در این زمینه، نرم افزار Microsoft Project Server می باشد که دارای نام دیگر Project Web Application است که مورد استفاده بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در سرتاسر دنیا می باشد.

برخی از ویژگی­ها:

·  ایجاد و مدیریت سایت

کار با لیست­ها، کتابخانه­ ها و فضای کاری اسناد

·  کار با Excel Service و Visio Service

·  کار با PartWeb ها

·  نحوه ایجاد پروژه، ذخیره سازی و انتشار آن

·  مدیریت صف

·  مدیریت دسترسی ها

·کار با گزارش­های تحلیلی