فرصت های شغلی

شرکت پایانه‌های داده ای نوین PDN از بین افراد واجد شرایط و دارای تخصص دعوت به همکاری می‌نماید