021-22222711 info@pdnco.ir

سامانه کاشف

سامانه کاشف

کاشف

یکی از راهکارهای تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان‌ها مشاهده‌ی گزارشات مختلف، کشف و درک روابط میان اجزای اطلاعاتی موجود و بعضاً تقسیم‌بندی انواع این روابط از جنبه‌های مختلف نظیر نوع رابطه، شکل ارتباط، زمان و عواملی از این قبیل است.

سامانه کاشف

با توجه به افزایش حجم  روزافزون داد‌گان در سازمان‌ها، مدیریت، دسترسی، بروزرسانی و تحلیل آن‌ها در راستای استفاده‌ی بهینه و کاربردی فعالیتی هزینه‌بر و از عهده‌ی هر سازمان خارج است. با این حال در حوزه‌ی علوم داده‌ای می‌توان با استفاده از راهکارها، الگوریتم‌ها و ابزارهای تخصصی، به کشف روابط در موجودیت‌ها از قبیل: کشف روابط تجاری،ارائه گراف جذاب، کشف تقلب و ...  توسط سامانه کاشف رسید.

شرکت پایانه های داده‌ای نوین با کمال افتخار اعلام می‌نماید با تشکیل گروهی با تجربه و دارای تحصیلات عالی در زمینه علوم داده‌ای در این زمینه، تجربه‌های مناسب و درخشانی کسب نموده‌است که حاصل آن چندین پروژه ملی و دولتی بوده است.