021-22222711 info@pdnco.ir

خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی

خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی

خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی

يکي از روال‌های رایج به منظور حصول اطمينان از قرار گرفتن سازمان یا مجموعه در سطح قابل قبول امنيت اطلاعات، اجراي آزمون و ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات است. پس از مراحل آزمون و ارزیابی امنیتی در سطوح مختلف ، آسیب پذیری های شناخته شده کشف و با ارائه راهکارهای امن شناخته شده ، به سازمان گزارش مکتوب ارائه می شود. این اقدام می‌تواند در ایمن سازی بستر و فضای تیادل اطلاعات موثر بوده و سازمان را از  حملات هکر ها برای دسترسی به دارایی های اطلاعات سازمان ایمن سازد.

تست نفوذ

هر سازمانی در مقاطع مختلف نیاز به آزمون و ارزیابی امنیتی درگاه های اطلاعاتی خود داشته تا نسبت به سطح امنیتی و آسیب پذیری های خود آگاه شده و مورد ارزیابی امنیتی قرار دهد. این اقدام، باید بصورت دوره ای صورت پذیرفته تا سازمان نسبت به آسیب پذیری های خود توسط روش های نفوذ شناخته شده در دنیا مطلع شده و جهت برطرف سازی و امن سازی آن اقدام نماید . چراکه غفلت از رفع آسیب پذیری ها میتواند سرمایه و دارایی های اطلاعاتی سازمان به مخاطره ، تحریف و استفاده های غیرمجازی را در پی داشته و صدمات گوناگونی را وارد سازد.

 

شرکت  پایانه‌های داده‌ای نوین با داشتن مجوز آزمون و ارزیابی امنیتی  و بکارگیری متخصصان صاحب تجربه  دراین حوزه، این اطمنیان را به سازمان‌ها می دهد تا دراین امر بصورت مشاوری امین و متعهد عمل کرده و سازمان را در کشف آسیب پذیری های خود یاری رساند. در ادامه توسط کارشناسان ذیصلاح گزارش نهایی آسیب پذیری‌های مشاهده شده  مستند سازی  می‌گردد.

 

لازم به ذکر است این آزمون ها در سه سطح بنا به درخواست سازمان و مشتری انجام می‌گردد:

•           جعبه سیاه (Black Box)

•           جعبه خاکستری (Gray Box)

•           جعبه سفید (White Box)

بعد از اقدامات فنی انجام آزمون و ارزیابی امنیتی به‌صورت دوره ای و مستمر کلیه ی سامانه های نرم افزاری و شبکه سازمان در محدوده مشخص شده، مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند و تمامی نواقص ممکن بر اساس آخرین معیارهای استانداردهای روز دنیا و همچنین معیارهای بومی شناخته شده توسط کارشناسان این شرکت کشف شده و راهکارهای مناسب برای رفع نواقص و مشکلات کشف‌شده همراه ضمائم فنی گزارش آسیب پذیری ها، بطور محرمانه به مدیران و نیروهای فنی ارائه می‌گردد. این امر به سازمان ها کمک می‌ کند تا با تشخیص به موقع، از دسترسی و آسیب رسانی هکرهای واقعی به سرمایه های سارمان جلوگیری نماید.

security

مزایای بهره گیری از خدمات آزمون و ارزیابی امنیتی پایانه‌ های داده ای نوین

 

 • استفاده از ابزارهای نوین
 • ارائه راهکارهای امن و نوین به مشتریان
 • بکار گیری تیم فنی توانمند و با تجربه
 • استفاده از تکنیک ها و ابزارهای خصوصی و Day
 • بررسی عدم انطباق وضعیت امنیتی سازمان با استانداردها
 • اطمینان از صحت پیکربندی امنیتی سیستم‌ها
 • اطمینان از به روز بودن سیستم‌ها
 • اطمینان از ایمینی در مقابل آخرین آسیب‌پذیری‌ها
 • شناسایی نقاط ضعف، پیش از سوء استفاده مهاجمین
 • ارزيابي سطح امنيت در زيرساخت فناوري اطلاعات
 • شناسايي و طبقه¬ بندي تهديدات و آسيب¬پذيري¬هاي موجود
 • شناسايي و طبقه¬ بندي ضررهاي مالي و غيرمالي در صورت بروز حملات امنيتي به بخش¬ هاي مختلف
 • شناسايي سطح دشواري نفوذ و شناسايي پيچيدگي¬هايي يک حمله
 • پیش بيني رفتارهاي حمله کنندگان و نفوذگران امنيتي
 • پیش بندي نيازمندي¬هاي امنيتي و مديريت هزينه¬ هاي برطرف کردن آسيب پذيريها
 • جلوگيري و برطرف کردن عوامل امنيتي، سبب بروز اختلال در سطح سرويسهای سازمان
 • کاهش هزینه‌های ترمیم با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان