021-22222711 info@pdnco.ir

اعتماد مردم آمریکا به احراز هویت بیومتریک

آمریکایی ها به احراز هویت بیومتریک اعتماد دارند

شرکت پایانه های داده ای نوین - خدمات انفورماتیک، سخت افزار و نرم افزار | اعتماد مردم آمریکا به احراز هویت بیومتریک

بیشتر از نصف مردم آمریکا باور دارند احراز هویت بیومتریک خیلی قوی است و تکنولوژی امروزه مطمئن ترین راه برای احراز هویت در اقتصاد دیجیتالی می باشد.مدیر عامل یکی از شرکت های تامین تجهیزات احرازهویت می‌گوید ما اکنون در نقطه‌ای هستیم که برای مشتریان نوع احراز هویت و امنیت بسیار مهم است.هم اکنون با جرایم مجازی روز افزون او باور دارد که ما وارد دوران جدیدی از تایید هویت حریم خصوصی و اعتماد میشویم.تحقیقات نشان می دهد ۹۰ میلیون آمریکایی در سال گذشته قربانی نقض حریم اطلاعات شده‌اند و ۵۷ درصد آنها حالا بیشتر از سال گذشته نگران امنیت اطلاعات خود هستند.

احراز هویت بیومتریک

این نشان می‌دهد که احراز هویت بیومتریک با ۵۴ درصد اعتماد به عنوان امن ترین روش احراز هویت برای مردم آمریکا شناخته می شود.این گزارش نشان می دهد مردم احساس ناامنی در فضای دیجیتال می کنند و می‌خواهند محافظت شوند اما همچنین راحتی این پروسه را نیز خواستار هستند.

نظرسنجی انجام شده:

به نظر شما کدام یک از روشهای احراز هویت زیر امن ترهستند؟

 احراز هویت بیومتریک ۵۴%

سوال های امنیتی %۴۵

رمز یکبار مصرف %۴۴

 احراز هویت با سند %۳۱

 برنامه های احرازهویت %۲۹

احراز هویت با موبایل ۲۵%

 احراز هویت عامل سوم ۲۱%

منبع: شناسامطالب مرتبط