021-22222711 info@pdnco.ir

بانک های ژاپن برای ایجاد حساب ATM های مبتنی بر بیومتریک ایجاد می‌کنند

ایجاد ATMهای مبتنی بر احراز هویت بیومتریک در ژاپن

شرکت پایانه های داده ای نوین - خدمات انفورماتیک، سخت افزار و نرم افزار | بانک های  ژاپن برای ایجاد حساب ATM های مبتنی بر بیومتریک ایجاد می‌کنند

به گزارش ژاپن تایمز، هفت بانک تکنولوژی تشخیص چهره در دستگاه های خودپرداز خود را در اسرع وقت در دستور کار قرار می‌دهند تا کاربران بتوانند به طور مستقیم از طریق این ماشین ها حساب های بانکی را باز کنند.

مقامات گفته اند که دستگاه های خودپرداز جدید هفت بانک هویت کاربران را در چند ثانیه با اسکن شناسه عکس و گرفتن عکس از طریق یک دوربین با دقت بالا تأیید می کنند. براساس اطلاعات IBS، معرفی این ویژگی به دلیل تغییر اخیر در قانون است تا ماشینها قادر به انجام فرآیند تأیید هویت باشند.این هفت بانک همچنین در نظر دارند خدماتی را برای باز کردن حساب از طریق دستگاههای خودپرداز جدید برای سایر بانک های آنلاین و بانک های منطقه ای ارائه دهند.

این هفت بانک دارای بیش از 24000 دستگاه خودپرداز در فروشگاه های  عمومی در ژاپن هستند. انتظار می رود که چندین هزار دستگاه جدید در تابستان 2020 در شهرهای بزرگ نصب شوند.

منبع: شناسامطالب مرتبط