021-22222711 info@pdnco.ir

آیا آیفون من ریفربیش و یا تعوض شده است؟!

شرکت پایانه های داده ای نوین - خدمات انفورماتیک، سخت افزار و نرم افزار | آیا آیفون من ریفربیش و یا تعوض شده است؟!


در صورتی که نوشته جلوی Model با حرف لاتین M شروع بشود یعنی گوشی شما یک مدل نو بوده و مستقیما از یکی از فروشگاه های اپل استور و یا سایر نمایندگی های معتبر این شرکت خریداری شده است. گوشی شما تعویضی و یا ریفربیش شده نیست.

در صورتی که نوشته جلوی Model با حرف لاتین F شروع بشود یعنی گوشی شما یک جزو گوشی های معیوبی بوده که توسط اپل نوسازی شده و توسط این شرکت به عنوان گوشی ریفربیش و با قیمت پایین تری به فروش رسیده است.

در صورتی که نوشته جلوی Model با حرف لاتین N شروع بشود یعنی گوشی شما یک گوشی تعویض شده است که توسط اپل استور یا یکی از نمایندگی های شرکت اپل به دلیل نقص فنی یا گوشی دیگری تعویض گردیده است.

منبع: سیبچهمطالب مرتبط